4. Sikkerhet.

Branndok.no er beskyttet med passord og brukernavn. Dette er god nok sikkerhet for uvedkommende, da det er lite sensitiv informasjon i branndokumentasjonen på et bygg.

Det er ikke mulig på noen måte for utenforstående å komme inn på datasystemet internt i en bedrift via branndok.no.

Det blir tatt backup av branndok.no hver dag. Således kan alle data rekonstrueres på et senere tidspunkt.

Branndok.no ligger på et profesjonelt web hotell med tilfredsstillende oppetid på sidene.

Brukernavn:
Passord:
w w w . b r a n n d o k . n o
Kontakt: Knut Rønning, nerpuz.no :.. itum