3. Hvordan kommer i gang med branndok.no

Det er fint hvis du oppgir antall bygg, type bygninger og størrelse på bygningene. Da vil vår representant kunne regne ut hva det koster for å få etablert bygningene dine på weben og hva den årlige kostnaden for plassleie på weben er.

Branntekniske tegninger som er elektroniske kan publiseres i systemet. Nå tegningene er mottatt legges tegningene inn i branndok.no. Har du papirtegninger kan vi digitalisere tegningene i løpet av kort tid.

Kurs for å lære å bruke systemet kan tilbys etter ønske, normalt er det nok med et dagskurs (7,5 t), da systemet er brukervennelig. Har du litt datakunnskap fra før er det ikke noe problem å bruke branndok.no 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM BRUKER AV BRANNDOK.NO

Brukernavn:
Passord:
w w w . b r a n n d o k . n o
Kontakt: Knut Rønning, nerpuz.no :.. itum