2. Hvordan branndok.no hierarkisk er bygget opp.

Branndok.no er hierarkisk bygget opp. Brannvern og beredskapsarbeidet på et bygg er bygget opp til at det er flere arbeidsoppgaver og flere ansvarsområder.

Slik er det hvis du har ett bygg.

Rådgivende firma kan legge inn informasjon, slette informasjon, redigere og lese informasjon i hele dokumentasjonen.

Brannvernlederen kan lese hele dokumentasjonen, men kan også legge inn informasjon, slette informasjon og redigere i enkelte kapitler som omhandler det organisatoriske på bygget.

Teknisk brannvernleder kan lese hele dokumentasjonen og legge inn og slette informasjon på kapitlet for kontroll og ettersyn.

Servicefirmaer som f.eks. har kontroll på sprinkleranlegget kan kun legge inn og lese informasjon på det de har ansvar for å kontrollere og vedlikeholde.

Brannvesenet (dersom eier av bygget ønsker at de skal ha tilgang) kan kun lese hele dokumentasjonen og legge inn sin brannsynsrapport.

Har du flere bygg.

Dersom du har flere bygg kommer det inn to funksjoner til.
Hovedbrannvernleder kan gjøre det samme som brannvernlederen over, men han har tilgang til alle de bygg han har ansvaret for. Eier av flere bygg har de samme mulighetene som hovedbrannvernleder, men han har ingen arbeidsoppgaver i systemet.

Påminnelse fra branndok.no.

Branndokumentasjon er laget slik at du får en elektronisk påminnelse dersom du ikke har utført egenkontroll eller kontroll på f.eks. rømningsveier. Systemet sender en e-mail til teknisk brannvernleder dersom dette ikke er utført etter en egen valgt intervall. Hvis ikke teknisk brannvernleder utfører denne oppgaven innen 14 dager får brannvernleder for bygget en e-mail i tillegg til teknisk brannvernleder om at ikke kontrollen er utført.

Kontrollskjemaer

Kontrollskjemaer for alle tekniske installasjoner ligger klart i systemet, du trenger bare å fylle inn dine sjekkpunkter. Dersom du har en mangel loggføres denne i skjemaet på weben og det blir en huskelapp for å utbedre feilen. Når feilen er utbedret kan den settes i status ok og branndok.no vil alltid huske på og dokumentere for deg når feilen ble oppdaget og når den ble utbedret. Skjemaene kan legges opp slik at det kommer et nytt skjema for hver måned, kvartal eller år. Dersom du har en feil du ikke har utbedret før du starter på et nytt skjema vil denne feilen automatisk dukke opp på neste periodes skjema.

Brukernavn:
Passord:
w w w . b r a n n d o k . n o
Kontakt: Knut Rønning, nerpuz.no :.. itum