1. Hvordan branndok.no fungerer.

Branndok.no dokumenterer brannsikkerheten for hvert enkelt bygning. Dersom du har et enkelt bygg å administrere blir det en enkel branndokumentasjon, men har du et komplisert bygg med flere tusen ansatte og mange bygninger tilpasses branndok.no til dette. Vi har i dag kunder i begge kategorier og midt i mellom.

Et alternativ er at du som bruker av en branndokumentasjon og/eller eier av et § 13 bygg kontakter et firma som utarbeider branndokumentasjoner. Dette er gjerne selskaper som har rådgivere som utarbeider branndokumentasjoner. De hjelper deg med å finne brannteknisk informasjon og tilstand på ditt bygg og hjelper deg til å sette brannvernarbeidet i system. Informasjonen kan fylles inn direkte på web. Alternativ to er at du har kunnskap nok til å finne den branntekniske informasjon og tilstand på bygget ditt, og at du selv har nok kunnskap om organisering av brannvernarbeidet i ditt bygg. Du får tildelt en egen side under www.branndok.no for hvert enkelt bygning som du har. Har du flere bygninger blir disse satt sammen slik at du kan få ut en status på brannvernarbeidet for alle dine bygg på en side.

Når du har fått tildelt en side må du logge deg på med et brukernavn og passord. Brukernavnet og passordet forteller branndok.no hvilket bygning du tilhører og hvilken funksjon du har på bygget. Vi har delt brannvernarbeidet inn i 8 forskjellige funksjoner. Har du et lite bygg klarer du deg med en eller to funksjoner, men har du flere bygninger og mange som jobber med brannvernarbeidet trenger du flere funksjoner og du har et ubegrenset antall personer som kan gjøre oppgaver i branndokumentasjonen. Når du har logget deg på kommer du direkte til de bygningene du har tilgang til. Du får ni kapitler med de forskjellige arbeidsoppgavene og organisasjonsmåtene som en branndokumentasjon skal inneholde. Dersom du har valgt at du skal ha rettigheter til det kan du legge til informasjoner ved hjelp av tekst. Her er noen av de funksjonene du kan redigere.

  • Organisasjonsplaner
  • Byggteknisk informasjon
  • Teknisk informasjon om brannalarmanlegg, sprinkler osv.
  • 10 forskjellige kontrollskjemaer for rømningsveier, brannslanger, nødlys osv.
  • Oversikt over gjennomførte brannøvelser
  • Skjema for lagring av forskjellige brennbare væsker
  • Logg for branntilløp og risikotiltak
  • Lagringssted for branntekniske rapporter
  • Lagringssted for brannsynsrapporter
  • Branntekniske tegninger på web.
Brukernavn:
Passord:
w w w . b r a n n d o k . n o
Kontakt: Knut Rønning, nerpuz.no :.. itum