Branndok.no

Branndok.no er et nettsted som lagrer og administrerer din branndokumentasjon. Systemet er unikt da det har en struktur som er lagt opp etter de arbeidsoppgaver den enkelte har med branndokumentasjonen.

På branndok.no har alle tilgang på den informasjonen de trenger på et felles sted. Det er ikke nødvendig med flere kopier uansett hvor stor geografisk spredning bygningene har eller de personene som jobber med branndok.no har.

Branndok.no er beregnet på eiere av § 13 bygg. Systemet takler alt fra 250 bygg under en og samme eier til ett bygg på 200 m2. Branndok.no gir deg den oversikten du trenger for å utføre dine brannvernoppgaver på en enkel og ryddig måte. Nå er den tiden over hvor du ikke husker hvor de forskjellige skjemaene er og hvor de er arkivert. Alle skjemaer og instrukser er lagret på weben.  Branndok.no hjelper deg også på å huske de oppgavene du har ved at systemet sender en e-mail til deg når du skal ha ettersyn av slokkemidlene dine eller når du skal gå egenkontroll på rømningsveiene.

Her ligger dybdeinformasjon om de forskjellige funksjonene.

  1. Hvordan branndok.no fungerer
  2. Hvordan branndok.no hierarkisk er bygget opp
  3. Hvordan du kommer i gang med branndok.no
  4. Sikkerhet
  5. Fordeler med branndokumentasjon på web

OBS ! OBS ! OBS ! OBS !

HAR DU HUSKET Å REVIDERE DIN BRANNDOK.NO ?

14.juni 2002 fikk vi ny Lov "Brann- og eksplosjonsvernloven" nr. 20. Det kom også ut ny veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn den 1. juli 2002.

Ta kontakt med oss for et tilbud om oppdatering.

Brukernavn:
Passord:
w w w . b r a n n d o k . n o
Kontakt: Knut Rønning, nerpuz.no :.. itum